Exemple de cuvinte cu diftong

Face excepției de la această regulă forma feminină a Treia. Nu se despart cuvinte reduse la o consoană: s DIN s-a, l DIN ducându-l. semn Grafic DIN alfabetul unei limbi. Diftongii se scriu și se pronunță în limba Româna IE, nu e, la început de cuvânt sau la începutul unei Silabe Care urmează după o vocală: IED, ieftin, iepure, ieșire, baie, băieți, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, Ploiești, proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie, Treier. După b, p, m, f, v se scrie și se pronunță IA, nu EA, atunci Când diftongul alternează cu IE: biată-Biet, piatră-Pietre, piardă-pierde, piață-piețe, amiază-AMIEZI, miazănoapte-Miez, dezmiardă-dezmierd, fiare-fier, viață-vieți. Acesta este cazul limbilor Bantu-japoneze cum ar fi swahili și Zulu sau chiar limbile polineziene, cum ar fi Hawaiiana sau Māori. Se scrie și se pronunță UA, nu OA, Când nu Sitiera forme cu alternanța o-OA: piua, Roua, sacaua, staua, Ziua, a doua, un noua. Ca şi normele ortografice, cu care se întrepătrund, contribuie la realizarea şi menţinerea unităţii lingvistice. Dacă cele trei consoane aparţin grupurilor LPT, MPT, mpţ, ncş, NCT, ncţ, NDV, RCT, RTF, STM, Despărţirea se face între a doua şi a Treia consoană: sculp-tu-rĂ, somp-tu-OS, re-DEMP-ţi-u-ne, LINC-şii, punc-tu-a-ţi-e, Func-ţi-e, Sand-Vici, arc-TIC, Jert-FĂ, AST-ma-TIC. Derivat DIN alfabetul fenicien (Care se află la originea tuturor alfabetelor indoeuropene şi semitice) Cu 24 de litere. Litera I se scrie fără punct deasupra.

Se scrie și se pronunță în limba Româna IA, nu EA, după vocale, Când Sitiera forme alternante cu IE: tăia, tăiat-tăiere, băiat-băieți. Se scrie și se pronunță în limba Româna EA la pluralul pronumelor și adjectivelor démonstratif féminin acelea, acestea; de asemenea se scrie EA la singularul pronumelui și adjectivului feminin aceea. După vocale, Când sufixele – ială,-Ian alternează cu – ieli,-IENI, se scrie și se pronunță IA, nu EA: cheltuială-cheltuieli, îndoială-îndoieli, vasluian-vasluieni. Se scrie i atunci Când a apare în silabă diferită, Când i este vocalique sau Când este vorba de i scurt asilabic la finală de cuvânt: Cinci, Provincia, cianură. Se scrie și se pronunță IA la sfârșitul pluralului masculin al pronumelor și adjectivelor aceia, aceștia, atâția. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite.

Comments are closed.